Tuesday, August 7, 2012

ေဆးေပါ႕လိပ္


လက္ေဆာင္ရထားေသာ ဂ်ဳိးသိန္း ေဆးေပါ႔လိပ္
အိမ္မွာ လက္ဖက္ အေၾကာ္စံု ရွိေနတာမုိ႕ ... ဗီယက္နမ္ဆုိင္က ၀ယ္လာေသာ ဂ်ပန္ဂ်င္းႏု ပုလင္း


လက္ဖက္သုပ္ ပုိစ္႕ တင္ပီးပီ ဆုိေတာ့ ဂ်င္းသုပ္ ပုိစ္႕ လာပါမည္။

0 comments :