Saturday, August 4, 2012

ျမန္မာအက်ီ


2009 ILBC ၀ါဆုိကန္ေတာ့ပြဲ ေက်ာင္းသြားေတာ့မယ့္ Angel

2009 ILBC ၀ါဆုိကန္ေတာ့ပြဲ ေက်ာင္းသြားေတာ့မယ့္ Angel

ျမန္မာအက်ီ ျမန္မာထမီ ျမန္မာဘိနပ္နဲ႕ အမွတ္တရ

ျမန္မာအက်ီ ျမန္မာထမီ ျမန္မာဘိနပ္နဲ႕ အမွတ္တရ

ပု၀ါ ျခံဳခ်င္တယ္ဆုိလုိ႕

ပု၀ါ ျခံဳခ်င္တယ္ဆုိလုိ႕

ျပံဳးလုိက္ေတာ့လည္း

ျပံဳးလုိက္ေတာ့လည္း

ျမန္မာအက်ီနဲ႕ အမွတ္တရ

ျမန္မာအက်ီနဲ႕ အမွတ္တရ

ျမန္မာစာသည္ တုိ႕စာ

ျမန္မာစာသည္ တုိ႕စာ

0 comments :