Saturday, January 28, 2012

အာျဗဲေျခာက္ေၾကာ္၊

** 2010 ** 
Yangon, Myanmar 


သားသားအၾကိဳက္ အစပ္မပါတဲ႕ အာျဗဲေျခာက္ေၾကာ္

အာျဗဲေျခာက္ေၾကာ္ ရုိးရုိး

ငရုတ္သီး အၾကမ္းမႈန္႕နဲ႕ ေၾကာ္ထားတဲ႕ အာျဗဲေျခာက္ေၾကာ္အစပ္

အာျဗဲေျခာက္ေၾကာ္၊ ေျပာင္းဖူး ပုဇြန္ေၾကာ္၊ သရက္သီးစိမ္း

0 comments :