Thursday, October 20, 2011

From Myanmar Joke

ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ခြာမည့္ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္ မတက္မျဖစ္ အထူးသင္တန္း
ပါဝင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္...

ယခင္ကအေတြ႔အၾကံဳမရွိသူမ်ားအတြက္ အေျခခံသင္တန္း (အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားတက္ရန္မလိုပါ)
ဆန္ေဆးနည္း၊ ထမင္းေပါင္းအုိးတည္နည္း၊ ၾကက္သြန္နီလွီးနည္း၊ ၾကက္ဥေၾကာ္နည္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေၾကာ္နည္း၊ လက္ဖက္သုပ္နည္း၊ ေဆးဘဲဥသုပ္နည္း တို႔ကို အေျခခံက်က် ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္သည္အထိ သင္ၾကားေပးပါသည္။

ရယ္ဒီမိတ္ မုန္႔ဟင္းခါးထုပ္ကို ဆိုင္စားမုန္႔ဟင္းခါးကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္နည္း
တစ္ေယာက္ တစ္ထုပ္ႏႈန္းျဖင့္ လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ရမည္။

ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေျမပဲ ပစၥည္း (၄) မ်ိဳးျဖင့္ ထမင္း တစ္နပ္စာျပဳလုပ္နည္း
လက္ရာေကာင္းလာသည္အထိ ေလ့က်င့္ေပးသည္။

ၾကက္ဥကို အသံုးျပဳ၍ ၾကက္ဥေၾကာ္၊ ၾကက္ဥေပါင္း၊ ေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥသုပ္၊ ၾကက္ဥဖုတ္၊ ၾကက္ဥဆားေရစိမ္ စသည့္ဟင္းအမ်ိဳးေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ျပဳလုပ္နည္း
လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးစားသံုးႏိုင္ျပီး အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာနည္းမ်ားကိုသာ သင္ၾကားေပးသည္။

အေျခာက္အျခမ္းပစၥည္းမ်ားကို တာရွည္ခံ၊ အနံ႔အသက္၊ အရသာမပ်က္ေအာင္ ထားသိုနည္း
သင္တန္း၏ မူပိုင္ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ပစၥည္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာျပဳလုပ္နည္း
မုန္႔လင္မယား၊ ၾကာဇံခ်က္၊ မုန္႔ဟင္းခါး၊ နန္းၾကီးသုပ္၊ နန္းလတ္သုပ္၊ နန္းေသးသုပ္၊ ေရွာက္သီးသုပ္၊ သရက္သီးသုပ္၊ မရမ္းသီးေထာင္း၊ မရမ္းသီးသုပ္ စသည့္ အစားအစာအမ်ိဳးေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေခါက္ဆြဲျပဳတ္၊ ဆီခ်က္၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္၊ ေခါက္ဆြဲသုတ္၊ ပဲေခါက္ဆြဲ၊ ပလိန္း၊ ၾကက္ဥႏွင့္ စသည္တို႔ကို တရုတ္ေခါက္ဆြဲ၊ ထိုင္းေခါက္ဆြဲ၊ ကိုရီယားေခါက္ဆြဲ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးစံုေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။

လစာကို အိမ္ခန္းခ၊ ေရဖိုး၊ မီးဖိုး၊ အစားအေသာက္၊ အဝတ္အစား၊ အိမ္ျပန္ပို႔ရန္ စသည္တို႔ကို တစ္လစာလစ္ဟာမႈ မရွိေစရန္ စာရင္းေရးဆြဲနည္း
မိမိရသည့္ လစာေပၚမူတည္၍ ေရးဆြဲရန္ အခက္အခဲရွိပါက သင္တန္းမွ online support ေပးပါသည္။

ေက်ာင္းတက္စဥ္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ရွာနည္း၊ ခြင့္မျပဳေသာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ားကို ခိုးလုပ္နည္း
ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ား၏ video interview ျဖင့္ ျပသ သင္ၾကားပါမည္။

ေက်ာင္းသြားတက္မည့္သူမ်ားအတြက္ Student Pass ျဖင့္ရရွိႏိုင္ေသာ Discount မ်ားကိုလည္း up to date စာရင္းႏွင့္တကြသင္ၾကားေပးပါသည္။သင္တန္၏ Home Page တြင္လည္း up to date စာရင္းမ်ားကိုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ေလွ်ာက္နည္း၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖနည္း၊ အလုပ္ရရန္ ယၾတာေခ်နည္း
ေအာင္ျမင္ခဲ့သူတို႔၏ ပြဲေတြ႔လုပ္နည္းမ်ားကို ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ျဖင့္သင္ၾကားေပးမည္။

Permanent Job အျပင္ Weekend တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ရန္ ရွာေဖြနည္း၊ ေလွ်ာက္ထားနည္းမ်ား
စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္း ဆင္းရဲခံႏိုင္သူမ်ားအတြက္ Elective ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ မသင္မေနရ မဟုတ္ပါ။

Discount ေပးေသာ အခ်ိန္အခါ ႏွင့္ ေနရာမ်ားကို ရွာေဖြဝယ္ယူနည္း
Internet, email မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြျခင္း၊ discount လက္မွတ္မ်ား ရယူျခင္းတို႔ကို လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးမည္။

မိမိသြားေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံေပၚမူတည္၍ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ အခမဲ့ (သို႔) ပိုက္ဆံနည္းနည္းျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္အသံုးခ်ျခင္း
Google Maps ကို အသံုးျပဳ၍ ေျမပံုမ်ား၊ slide show မ်ားျဖင့္ ျပသ သင္ၾကားပါမည္။

တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ခြဲေဝနည္း
ထမင္းခ်ိဳင့္ထည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္ထမင္း၊ ဘယ္ဟင္းမ်ိဳးဆို ညကတည္းက ခ်က္ထားရမည္။ ဘယ္ဟင္းမ်ိဳးဆို မယူသြားခင္ ျပန္ေႏြးရမည္။ ဆိုင္စားသမားမ်ားအေနျဖင့္ ညစာကို ဘယ္လိုစီမံရမည္ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ သင္ၾကားေပးသည္။ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းတြင္ အခက္အခဲရွိပါက သင္တန္း၏ Forum က႑တြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

Tourist Visa ျဖင့္သြားကာ အလုပ္ရွာမည့္သူမ်ားအတြက္ immigration တြင္ ျဖီးနည္း၊ ျဖန္းနည္း သက္တမ္းတိုးနည္းမ်ားကို ဝါရင့္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ရွင္းလင္း သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေရးၾကီးေသာ စကား (၂)ခြန္းျဖစ္သည့္ ထမင္းဆိုင္ေနရာေမးနည္းႏွင့္ အိမ္သာေနရာေမးနည္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအလိုက္ ေလယူေလသိမ္း မွန္ကန္သည္အထိ ျပဳျပင္သင္ၾကားေပးသည္။

By
Than Htike Aung

http://www.facebook.com/myanmarjokes
Fan Page ကို Like လုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ဟာသအသစ္မ်ားတင္တုိင္း သိရွိႏိုင္မည္...


Credit : FB Myanmar Joke


(ေရးတဲ႕လူ ... ေထာင့္ေစ႕ေနေအာင္ ေရးတတ္လြန္းတာကုိ သေဘာက်လြန္းလုိ႕ပါ။

 

FB မွာ တကယ့္ကုိ ေရးတတ္လြန္းတဲ႕ လူေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

0 comments :