Monday, January 16, 2012

နန္းျပားသုပ္

** 2009 ** 
Yangon, Myanmar
အီၾကာေကြးနဲ႕ ပဲျပဳတ္ တြဲစားတယ္။ ျမိတ္သားစတုိင္လုိမ်ဳိး။

(ရန္ကုန္စတုိင္ကေတာ့ ပဲ + နံျပားပဲ စားတယ္။)

ပဲျပဳတ္နဲ႕ အီၾကာေကြးေကာ နံျပားနဲ႕ပါ တြဲစားတာဆုိေတာ့ ဘာစတုိင္လည္း မသိေတာ့ပါဘူး။  

နန္းျပားသုပ္က တစ္ပြဲ ၆၀၀ က်ပ္။ ပဲေၾကာ္နဲ႕ဆုိေတာ့ ၇၀၀ က်ပ္

ပဲ နံျပားက တစ္ပြဲ ၃၀၀က်ပ္

အီၾကာေကြးက တစ္ေခ်ာင္း ၁၅၀က်ပ္

မုန္႕ဟင္းခါး အလြတ္ ၃၀၀ က်ပ္ အေၾကာ္နဲ႕ဆုိ ၄၀၀ က်ပ္။ အုိးဘဲဥ ၂၀၀ က်ပ္။

0 comments :